Na sprzedaż budynek biurowy z funkcją magazynową na Sępolnie

Budynek biurowy z funkcją magazynową na Sępolnie. Działka gruntu ma kształt wieloboku. Teren o mało zróżnicowanych rzędnych wysokościowych, ogrodzony. Budynek techniczno-mieszkalny posadowiony jest centralnie na działce, ścianą szczytową do ulicy, w drugiej linii zabudowy. Części niezabudowane zajmują utwardzony dojazd i dojścia do budynku i zieleń. Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie pośredniej miasta, na terenie zwartej i zorganizowanej zabudowy o charakterze budownictwa mieszkaniowego, w większości wielorodzinnego oraz usługowego. Otoczenie nieruchomości stanowią grunty zabudowane budynkami w zabudowie szeregowej oraz usługoweDziałka ogrodzona trwałymi elementami (z siatki stalowej oraz ogrodzenie betonowe), zlokalizowana jest na tyłach budynku usługowego (delikatesy spożywcze oraz kawiarnia). Dojazd do nieruchomości stanowi droga o nawierzchni asfaltowej. Budynekwolnostojący, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa obejmująca działkę nr 74, obręb 6-Sępolno o powierzchni 2027m2 zlokalizowana jest w strefie wschodniej miasta Wrocław. Zlokalizowana jest na terenie zwartej i zorganizowanej zabudowymieszkaniowej, o dominującej funkcji budownictwa mieszkaniowego niskiego wielorodzinnego, strefa pośrednia miejscowości – dzielnica Śródmieście.
Rodzaj drogi dojazdowej: dojazd na nieruchomość od ulicy Partyzantów. Dostępność do głównych dróg: dobra.

Infrastruktura Techniczna
W budynku oraz w gruncie znajdują się elementy czynnej infrastruktury teletechnicznej wykorzystywanej przez Orange Polska SA. (OPL). W przypadku sprzedaży nieruchomości OPL pozostanie użytkownikiem pomieszczeń i właścicielem zlokalizowanych w tych pomieszczeniach urządzeń. Zostanie ustanowione ograniczone prawo rzeczowe – prawo użytkowania pomieszczeń, a także ustanowiona będzie służebność gruntowa przesyłu dla gruntu zajętego przez infrastrukturę teletechniczną. Infrastruktura telekomunikacyjna. Powierzchnia objęta prawem użytkowania razem: 178,30 m2 (wariant I) lub 238,80 m2 (wariant II).W budynku znajdują się pomieszczenia z czynnymi urządzeniami technicznymi.
Proponuje się 2 Warianty:

WARIANT I

PIWNICA:
Pom. 017 kablownia o pow. 25,2 m2
Pom. 07 agregat o pow. 29,5 m2
Pom. 06 akumulatornia o pow. 8,2 m2
Korytarz K-1.V o pow. 7,8 m2
Łączna powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną w piwnicywyniesie 70,70m2.

PARTER: 
Pom. nr 5 – siłownia – 6,4 m2
Pom. nr 9 – pom. techniczne – 39,5 m2
Pom. nr 10 – pom. techniczne – 34,6 m2
Pom. nr 12 – pom. techniczne – 27,1 m2
Łączna powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną na parterze wyniesie 107,6 m2.
RAZEM powierzchnia objęta ograniczonym prawem rzeczowym w I WARIANCIE: 178,30m2. Do pomieszczeń technicznych pozostających w gestii OPL będzie wspólne wejście do nieruchomości oraz wspólne korzystanie z klatki schodowej i korytarzy z nowym właścicielem. Zasady wejścia przez klatkę schodową, rozliczenie z tytułu opłat za zużytą wodę i ścieki oraz wspólne korzystanie z pom. WC do ustalenia pomiędzy nabywcą, a OLP przy sprzedażynieruchomości i do zapisania w umowie użytkowania pomieszczeń pozostających w gestii OP

WARIANT II

PIWNICA:
Pom. 017 – kablownia – 25,2 m2
Pom. 016 ? pom. piwniczne – 1,2 m2
Pom. 015 – pom. piwniczne – 4,0 m2
Korytarz/ klatka schod. -K-1.I – 4,7 m2
Pom. 07 agregat o pow. 29,5 m2
Pom. 06 akumulatornia o pow. 8,2 m2
Korytarz K-1.V o pow. 7,8 m2
Łączna powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną w piwnicywyniesie 80,60m2.

PARTER: 
Pom. nr 1 – pom. biurowe ? 30,4 m2
Pom. nr 9 – pom. techniczne? 39,5 m2
Pom. nr 10 – pom. techniczne? 34,6 m2
Korytarz K.0.II -. 21,8 m2
Klatka schodowa K.0.I – 4,8 m2
Łączna powierzchnia niezbędna pod infrastrukturę techniczną na parterze wyniesie 158,20 m2. RAZEM powierzchnia objęta ograniczonym prawem rzeczowym w I WARIANCIE: 238,80m2.
Do pomieszczeń technicznych pozostających w gestii OPL będzie oddzielne wejście. Wariant ten zakłada konsolidację urządzeń tj. przeniesienie urządzeń z pomieszczenia 12, a także siłowni z pom. 5 i posadowienie ich w pom.nr 1.

Przeznaczenie
Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania. Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr LIV/3249/06 z dnia 20 maja 2010 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie zespół urbanistyczny mieszkaniowy kameralny.

Powierzchnia budynków: 595 m2
Powierzchnia gruntów: 2027 m2
Cena netto: 1 700 000 PLN

Oferta nr: SO152-1225

Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Data publikacji: 21 lutego 2018
Print Friendly, PDF & Email